📍 Zorgboerderij Reek - De Steeg 2a - 5375 KH Reek

📞 0486 - 475336

Pedagogische werkwijze (kinderen 6-12 jaar)

De uitgangspunten zijn voor kinderen en volwassenen gelijk. Bij volwassenen ligt de nadruk op "werken", bij kinderen ligt dit kinderen meer op ervaren en beleven.

Door steeds op een positieve manier te benaderen en eventueel te corrigeren zorgen wij ervoor dat we stapje voor stapje de goede richting in gaan. De eerste stap is ernaar te streven dat uw kind zich veilig voelt en met voldoening bezig kan zijn. Ieder kind krijgt hierbij de verantwoordelijkheid die het aankan. Het vergroten van de sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en (leren) samenwerken vinden wij belangrijk.

Wij stimuleren kinderen in de interesses die het laat zien. Bijvoorbeeld dieren voeren, paarden borstelen of andere talenten worden bij ons geprezen. Wij bieden het kind de mogelijkheid om deze interesses te verruimen.

Wij vinden het belangrijk dat de basis wordt gelegd in algemene handelingen als vegen, voeren, hokken schoonmaken, werken met een schop, enz.

Naast de taken die we op de boerderij doen met of voor de dieren zijn we ook veel bezig met het samen spelen, creatief bezig zijn en lekker bewegen. De competenties waar we aan werken bij het samen spelen zijn elkaar op een positieve manier ondersteunen in het spel, aanpassingsvermogen, elkaar met respect behandelen, enzovoorts. Tijdens de creatieve activiteiten zijn we bezig met de grove en fijne motoriek en vergroten wij de creativiteit van het kind. Bewegen doen wij natuurlijk de hele dag door, maar door middel van bijvoorbeeld yoga zorgen wij ervoor dat de kinderen zich bewust worden van hun lichaam, de bewegingsvrijheid en hun persoonlijke grenzen.

Werkwijze

Wij werken met verschillende methodes zoals “Geef me de vijf”, evaluatiekaartjes en ervaringsleren. De methode “Geef me de vijf” passen wij toe bij de kinderen die daar baat bij hebben. Doormiddel van deze methode werken wij ernaartoe dat kinderen met autisme van persoonsafhankelijk, via structuurafhankelijk naar zelfstandigheid kunnen ontwikkelen. Om de structuur van de dag en verschillende taken duidelijk te maken gebruiken wij pictogrammen. Het ervaringsleren passen we toe tijdens de verschillende taken die op de zorgboerderij uitgevoerd worden. Door middel van ervaringsleren werken wij aan verschillende competenties zoals het vergroten van het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid, de weerbaarheid, keuzes leren maken, enzovoorts.

Tijdens de verschillende de taken die op de zorgboerderij uitgevoerd worden werken wij ook aan het inlevingsvermogen en het respect van de kinderen naar anderen toe. Zo wordt er bij het werken met de dieren vaak een “spiegel” voorgehouden en moet het kind zich verplaatsen in de ander of een dier. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd zich in te beelden hoe hij of zij het zou vinden behandeld te worden zoals hij of zij net het dier heeft behandeld. Respect voor elkaar en goede samenwerking zijn bij ons belangrijke streefwaarden.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zo goed mogelijk gestimuleerd en begeleid wordt en werken dan ook vaak in kleine groepjes zodat iedereen voldoende individuele aandacht krijgt.