📍 Zorgboerderij Reek - De Steeg 2a - 5375 KH Reek

📞 0486 - 475336

Bij volwassenen ligt de nadruk op "werken", maar dit is mede afhankelijk van wat de persoon aankan. Zo kan in de tuinwerken en creatief bezig zijn een waardevolle dag invulling zijn. De volwassenen zullen de dieren verzorgen en de verantwoordelijkheid krijgen die ze aankunnen. Wij kijken naar de mogelijkheden van de deelnemers en doen er alles aan om de deelnemers optimaal te laten ontwikkelen.

Wij stimuleren de interesses van de deelnemers en wij bieden de mogelijkheid om deze interesses te verruimen. Wij kijken naar wat iemand leuk vindt om te doen en zullen de taken hierop proberen aan te passen. Zo zal de ene persoon meer verantwoordelijkheid krijgen over het verzorgen van de kippen en de andere over het verzorgen van de schapen.

Werkwijze

Plezier hebben in je werk staat bij ons voorop. Er wordt aandacht besteed aan het vergroten van de zelfredzaamheid door middel van verschillende taken die op de zorgboerderij uitgevoerd worden.

Wij hopen dat iedereen zich snel thuis voelt bij ons met de dieren en de activiteiten daaromheen. Tijdens de werkzaamheden wordt er veel gepraat over koetjes en kalfjes, over normen en waarden en zal stil worden gestaan bij dagelijkse gebeurtenissen. Dit op een voor elk persoon begrijpelijke manier. Hierbij wordt vaak een “spiegel” voorgehouden en moet hij of zij zich verplaatsen in de ander, soms ook wel eens in een dier. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd zich in te beelden hoe hij of zij het zou vinden behandeld te worden zoals die ander. Respect voor elkaar en goede samenwerking zijn bij ons belangrijke streefwaarden. De methode die we hierbij gebruiken is onder andere ervaringsleren. Doormiddel van ervaringsleren wordt er gewerkt aan verschillende competenties zoals zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, keuzes maken, enzovoorts.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zo goed mogelijk gestimuleerd en begeleid wordt en werken dan ook vaak in kleine groepjes zodat iedereen voldoende individuele aandacht krijgt.